Toekenningsjaar 2022-2023 Deadlinedata voor rapporten en andere documenten die verband houden met de gratis aanvraag voor Federal Student Aid (FAFSA), het Federal Supplemental Educational Opportunity Grant Program (FSEOG)-programma, het Federal Work-Study (2023)

Start Preambule

Federale Studentenhulp, Ministerie van Onderwijs.

Kennisgeving.

De secretaris kondigt deadlines aan voor de ontvangst van documenten en andere informatie van aanvragers en instellingen die deelnemen aan bepaalde federale programma's voor studentenhulp die zijn goedgekeurd onder titel IV van de Higher Education Act van 1965, zoals gewijzigd (HEA), voor het toekenningsjaar 2022-2023. Deze programma's, beheerd door het Department of Education (Departement), bieden financiële steun aan studenten die in aanmerking komende postsecundaire onderwijsinstellingen bezoeken om hen te helpen hun onderwijskosten te betalen. De federale programma's voor studentenhulp (titel IV, HEA-programma's) die onder deze kennisgeving van de deadline vallen, zijn de Pell Grant, Direct Loan, TEACH Grant, Iraq and Afghanistan Service Grant en campusgebaseerde (FSEOG en FWS) programma's. Hulplijstnummers: 84.007 FSEOG-programma; 84.033 FWS-programma; 84.063 Pell Grant-programma; 84.268 programma voor directe leningen; 84.379 TEACH Grant-programma; 84.408 Dienstverleningsprogramma voor Irak en Afghanistan.

Deadline en inleverdata:Zie tabellen A en B aan het einde van deze kennisgeving.

Begin met verdere informatie

Michael Ruggless, U.S. Department of Education, Federal Student Aid, 830 First Street NE, Union Center Plaza, Room 114B4, Washington, DC 20202-5345. Telefoon: (202) 377-4098. E-mail:michael.rugless@ed.gov.

Als u doof of slechthorend bent of een spraakbeperking heeft en toegang wilt tot telecommunicatieservices, bel dan 7-1-1.

Einde Verdere info Einde Preambule Start aanvullende informatie

Tabel A—2022-2023 Toekenningsjaar Deadlinedata waarop een student de FAFSA moet indienen, waarop de instelling het Institutional Student Information Record (ISIR) of Student Aid Report (SAR) van de student moet ontvangen en waarop de instelling verificatie moet indienen Uitkomsten voor bepaalde studenten.

Tabel A geeft informatie en deadlines voor ontvangst van de FAFSA, correcties op en handtekeningen voor de FAFSA, ISIR's en SAR's, en verificatiedocumenten.

De deadline voor de ontvangst van een FAFSA door het Central Processing System (CPS) van de afdeling is 30 juni 2023, ongeacht de methode die de aanvrager gebruikt om de FAFSA in te dienen. De uiterste datum voor het ontvangen van een handtekeningpagina voor de FAFSA (indien vereist), correcties, kennisgevingen van adreswijziging of instelling, of verzoeken om een ​​duplicaat SAR is 9 september 2023.

Voor alle titel IV-, HEA-programma's moet een ISIR of SAR voor de student door de instelling zijn ontvangen uiterlijk op de laatste inschrijvingsdatum van de student voor het toekenningsjaar 2022-2023 of op 16 september 2023, afhankelijk van wat eerder is. Merk op dat een FAFSA moet worden ingediend en een ISIR of SAR moet worden ontvangen voor de afhankelijke student voor wie een ouder een Direct PLUS-lening aanvraagt.

Met uitzondering van studenten die zijn geselecteerd voor Verification Tracking Groups V4 en V5, moeten verificatiedocumenten door de instelling zijn ontvangen uiterlijk 120 dagen na de laatste inschrijvingsdatum van de student voor het toekenningsjaar 2022-2023 of 16 september 2023, afhankelijk van wat eerder is. Voor studenten die zijn geselecteerd voor Verification Tracking Groups V4 en V5, moeten instellingen uiterlijk 60 dagen na het eerste verzoek van de instelling aan de student om de documentatie in te dienen, de verificatieresultaten van de identiteit en de voltooiingsstatus van de middelbare school indienen.

Voor alle titel IV, HEA-programma's behalve (1) Directe PLUS-leningen die worden verstrekt aan ouderleners, en (2) Directe niet-gesubsidieerde leningen die worden verstrekt aan afhankelijke studenten die zijn bepaald door de instelling, overeenkomstig artikel 479A( a) van de HEA, om in aanmerking te komen voor een dergelijke lening zonder ouderlijke informatie over de FAFSA te verstrekken, moet de ISIR of SAR een officiële verwachte gezinsbijdrage (EFC) hebben en moet de ISIR of SAR uiterlijk op de vóór de laatste inschrijvingsdatum van de student voor het toekenningsjaar 2022-2023 of 16 september 2023. Voor de twee hierboven genoemde uitzonderingen moet de ISIR of SAR door de instelling zijn ontvangen op dezelfde data vermeld in deze paragraaf, maar de ISIR of SAR is niet verplicht om een ​​officiële EFC te hebben.

Voor een student die hulp aanvraagt ​​via de Pell Grant-, FSEOG- of FWS-programma's of voor een student die directe gesubsidieerde leningen aanvraagt, die niet voldoet aan de voorwaarden voor een late uitbetaling onder34 CFR 668.164(j), moet een geldige ISIR of geldige SAR door de instelling zijn ontvangen op de laatste inschrijvingsdatum van de student voor het toekenningsjaar 2022-2023 of op 16 september 2023, afhankelijk van welke datum eerder valt.

In overeenstemming met34 CFR 668.164(j)(4)(i), mag een instelling geen late uitbetaling doen van titel IV, HEA-programmafondsen later dan 180 dagen na de datum waarop de instelling heeft vastgesteld dat de student niet langer was ingeschreven. Tabel A bepaalt dat, om een ​​late uitbetaling van titel IV, HEA-programmafondsen te doen, een instelling een geldige ISIR of geldige SAR moet ontvangen uiterlijk 180 dagen nadat is vastgesteld dat de student niet langer was ingeschreven, maar niet later dan 16 september , 2023.

Tabel B—Uiterste data voor toekenningsjaar 2022-2023 waarop een instelling uitbetalingsinformatie moet indienen voor de Pell Grant-, Irak en Afghanistan Service Grant-, Directe Lening- en TEACH Grant-programma's.

Voor de Pell Grant-, Iraq and Afghanistan Service Grant-, Direct Loan- en TEACH Grant-programma's geeft tabel B de vroegste uitbetalingsdatum, de vroegste data voor instellingen om uitbetalingsgegevens in te dienen bij het Common Origination and Disbursement (COD)-systeem van de afdeling, en de deadline data waarop instellingen uitbetalings- en oorsprongsgegevens moeten indienen.

Een instelling moet de uitbetalingsgegevens van Pell Grant, Iraq and Afghanistan Service Grant, Direct Loan en TEACH Grant indienen bij COD, niet later dan 15 dagen nadat de uitbetaling is gedaan of nadat bekend is geworden dat een eerder gerapporteerde uitbetaling moet worden aangepast. In overeenstemming met34 CFR 668.164(a), titel IV, fondsen van het HEA-programma worden uitbetaald op de datum waarop de instelling: (a) deze fondsen bijschrijft op de rekening van een student in het grootboek van de instelling of een subadministratie van het grootboek; of (b) betaalt die fondsen rechtstreeks aan een student. Titel IV, HEA-programmafondsen worden uitbetaald, zelfs als een instelling haar eigen middelen gebruikt inBegin gedrukte pagina 33136voorschot op het ontvangen van programmagelden van de afdeling.

Als een instelling de uitbetalingsgegevens niet binnen de vereiste termijn indient, kan dit ertoe leiden dat de afdeling de gerapporteerde uitbetaling geheel of gedeeltelijk afwijst. Een dergelijk falen kan ook resulteren in een audit- of programma-evaluatiebevinding of het initiëren van een nadelige actie, zoals een boete of een andere straf voor een dergelijk falen, in overeenstemming met subdeel G van de Algemene Bepalingen-voorschriften in34 CFR deel 668.

Deadlinedata voor inschrijvingsrapportage door instellingen

In overeenstemming met34 CFR 674.19(f),682.610(c),685.309(b), En690.83(b)(2), na ontvangst van een inschrijvingsrapport van de secretaris, moeten instellingen alle informatie in het rapport bijwerken en het rapport terugsturen naar de secretaris op een manier en in een formaat zoals voorgeschreven door de secretaris en binnen de door de secretaris voorgeschreven termijn. Komt overeen met deNational Student Loan Data System (NSLDS) Inschrijvingsrapportagegids,de secretaris heeft bepaald dat instellingen minimaal tweemaandelijks moeten rapporteren. Instellingen kunnen deNSLDS-inschrijvingsrapportagegidsin het "Kenniscentrum" via de Federal Student Aid's (FSA) Partner Connect-website op:https://fsapartners.ed.gov/​knowledge-center.

Andere bronnen voor gedetailleerde informatie

We publiceren een gedetailleerde bespreking van het FAFSA-aanvraagproces in het Application and Verification Guide-volume van de 2022-2023Federaal handboek voor studentenhulpen in de periode 2022-2023ISIR-gids.

Informatie over de institutionele rapportagevereisten voor de programma's Pell Grant, Iraq and Afghanistan Service Grant, Direct Loan en TEACH Grant is opgenomen in de 2022-2023Common Origination and Disbursement (COD) technische referentie.Zie ook deNSLDS-inschrijvingsrapportagegids.

U hebt toegang tot deze publicaties door het "Kenniscentrum" te bezoeken via de Partner Connect-website van FSA op:https://fsapartners.ed.gov/​knowledge-center.

Bovendien werden de deadlines voor rapportage van het toekenningsjaar 2022-2023 voor de programma's Federal Perkins Loan, FWS en FSEOG gepubliceerd in defederaal registerop 31 januari 2022 (87 FR 4871).

Toepasselijke regelgeving:De volgende regels zijn van toepassing:

(1) Algemene Bepalingen Studiebijstand,34 CFR deel 668.

(2) Federaal Pell Grant-programma,34 CFR deel 690.

(3) William D. Ford programma voor directe leningen,34 CFR deel 685.

(4) Lerarenopleidingsondersteuning voor het subsidieprogramma voor hogescholen en hoger onderwijs,34 CFR deel 686.

(5) Federale werk-studieprogramma's,34 CFR deel 675.

(6) Federaal subsidieprogramma voor aanvullende onderwijskansen,34 CFR deel 676.

Toegankelijk formaat:Op aanvraag bij onderstaande programmacontactpersoonVOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP, kunnen personen met een handicap dit document in een toegankelijk formaat verkrijgen. De afdeling zal de aanvrager voorzien van een toegankelijk formaat dat Rich Text Format (RTF) of tekstformaat (txt), een USB-stick, een MP3-bestand, braille, grote letters, audiotape of compact disc of een ander toegankelijk formaat kan bevatten.

Elektronische toegang tot dit document:De officiële versie van dit document is het document dat is gepubliceerd in defederaal register. U heeft toegang tot de officiële editie van defederaal registeren de Code of Federal Regulations opwww.govinfo.gov.Op deze site kunt u dit document bekijken, evenals alle andere documenten van de Afdeling die gepubliceerd zijn in defederaal register, in tekst of Portable Document Format (PDF). Om PDF te gebruiken, moet u Adobe Acrobat Reader hebben, die gratis beschikbaar is op de site.

U kunt ook toegang krijgen tot documenten van de afdeling die zijn gepubliceerd in defederaal registerdoor gebruik te maken van de artikelzoekfunctie opwww.federalregister.gov.Concreet kunt u via de geavanceerde zoekfunctie op deze site uw zoekopdracht beperken tot documenten die door de afdeling zijn gepubliceerd.

Programma Autoriteit: 20 U.S.C. 1070a,1070b-1070b-4,1070g,1070 uur,1087a-1087j,1087aa-1087ii, En1087-51-1087-58.

Handtekening starten

Richard Cordray,

Chief Operating Officer, Federale Studentenhulp.

Einde handtekening

Tabel A—2022-2023 Toekenningsjaar Deadlinedata waarop een student de FAFSA moet indienen, waarop de instelling het Institutional Student Information Record (ISIR) of Student Aid Report (SAR) van de student moet ontvangen en waarop de instelling verificatie moet indienen Uitkomsten voor bepaalde studenten

Wie dient in?Wat wordt ingediend?Waar wordt het ingediend?Wat is de uiterste datum voor ontvangst?
StudentFAFSA—fafsa.gov(origineel of vernieuwd)Elektronisch naar het Centraal Verwerkingssysteem (CPS) van de afdeling30 juni 2023.
Handtekeningpagina (indien vereist)Naar het adres dat op de handtekeningpagina staat9 september 2023.
Student via een instellingEen elektronische FAFSA (origineel of vernieuwing)Elektronisch naar de CPS van de afdeling met behulp van "Electronic Data Exchange" (EDE) of "FAA Access to CPS Online"30 juni 2023.1
StudentEen papieren originele FAFSANaar het adres dat op de FAFSA staat30 juni 2023.
StudentElektronische correcties aan de FAFSA met behulp vanfafsa.govElektronisch naar de CPS van de afdeling9 september 2023.1
Handtekeningpagina (indien vereist)Naar het adres dat op de handtekeningpagina staat9 september 2023.
Student via een instellingElektronische correcties aan de FAFSAElektronisch naar de CPS van de afdeling met behulp van EDE of "FAA Access to CPS Online"9 september 2023.1
StudentPapieren correcties aan de FAFSA met behulp van een SAR, inclusief wijziging van post- en e-mailadressen en wijziging van instellingenNaar het adres dat op de SAR staat9 september 2023.
StudentWijziging van post- en e-mailadressen, wijziging van instellingen of verzoeken om een ​​duplicaat SARNaar het Federal Student Aid Information Center door te bellen naar 1-800-433-32439 september 2023.
Begin afgedrukte pagina 33137
StudentEen SAR met een officiële EFC berekend door de CPS van de afdeling, behalve voor ouderlijke PLUS-leningen en directe niet-gesubsidieerde leningen aan een afhankelijke student onder HEA sectie 479A(a), waarvoor de SAR geen officiële EFC hoeft te hebbenNaar de instellingDe vroegste van: —De laatste inschrijvingsdatum van de student voor het toekenningsjaar 2022-2023; of —16 september 2023.2
Student via CPSEen ISIR met een officiële EFC berekend door de CPS van de afdeling, behalve voor Parent PLUS-leningen en directe niet-gesubsidieerde leningen aan een afhankelijke student onder HEA-sectie 479A (a), waarvoor de ISIR geen officiële EFC hoeft te hebbenNaar de instelling van de afdeling CPS
StudentGeldige SAR (Pell Grant, FSEOG, FWS en direct gesubsidieerde leningen)Naar de instellingBehalve voor een student die voldoet aan de voorwaarden voor laattijdige uitbetaling onder34 CFR 668.164(j), de vroegste van: —De laatste inschrijvingsdatum van de student voor het toekenningsjaar 2022-2023; of —16 september 2023.2
Student via CPSGeldige ISIR (Pell Grant, FSEOG, FWS en Direct Subsidized Loans)Naar de instelling van de afdeling CPS
StudentGeldige SAR (Pell Grant, FSEOG, FWS en direct gesubsidieerde leningen)Naar de instellingVoor een student die een te late betaling ontvangt onder34 CFR 668.164(j)(4)(i), de vroegste van: —180 dagen na de datum waarop de instelling heeft vastgesteld dat de student zich heeft teruggetrokken of anderszins niet meer in aanmerking komt; of —16 september 2023.2
Student via CPSGeldige ISIR (Pell Grant, FSEOG, FWS en Direct Subsidized Loans)Naar de instelling van de afdeling CPS
StudentVerificatie documentenNaar de instellingDe eerdere van:3—120 dagen na de laatste inschrijvingsdatum van de student voor het toekenningsjaar 2022-2023; of —16 september 2023.2
InstellingVerificatieresultaten van identiteit en voltooiing van de middelbare school voor een student die is geselecteerd voor verificatie door de afdeling en in Verification Tracking Group V4 of V5 is geplaatstElektronisch naar de CPS van de afdeling met behulp van "FAA Access to CPS Online"60 dagen na het eerste verzoek van de instelling aan de student om de vereiste V4- of V5-identiteits- en voltooiingsdocumentatie van de middelbare school in te dienen.4
1De deadline voor elektronische transacties is 23:59 uur. (Central Time) op de deadlinedatum. Verzendingen moeten vóór 12.00 uur middernacht zijn voltooid en geaccepteerd om de deadline te halen. Als uitzendingen vóór 12.00 uur middernacht worden gestart maar pas na 12.00 uur worden voltooid, halen die verzendingen de deadline niet. Bovendien is het mogelijk dat elke verzending die is ingediend op of vlak voor de deadline die wordt afgewezen, niet opnieuw kan worden verwerkt omdat de deadline is verstreken tegen de tijd dat de gebruiker de informatie ontvangt die hem of haar op de hoogte stelt van de afwijzing.
2De datum waarop de ISIR/SAR-transactie door CPS is verwerkt, wordt beschouwd als de datum waarop de instelling de ISIR of SAR heeft ontvangen, ongeacht of de instelling de ISIR heeft gedownload van haar Student Aid Internet Gateway (SAIG)-mailbox of wanneer de student de SAR indient aan de instelling.
3Hoewel de secretaris deze deadline heeft vastgesteld voor het indienen van verificatiedocumenten, indien correcties vereist zijn, deadlinedata voor het indienen van papieren of elektronische correcties en, voor Pell Grant-aanvragers en aanvragers geselecteerd voor verificatie, deadlinedata voor het indienen van een geldige SAR of geldige ISIR aan de instelling moet nog worden voldaan. Een instelling kan een eerdere deadline stellen voor het indienen van verificatiedocumenten ten behoeve van de campus-based programma's en het Direct Loan Program, maar dit kan niet later zijn dan deze deadline.
4Houd er rekening mee dat wijzigingen in eerder ingediende resultaten van identiteitsverificatie binnen 30 dagen moeten worden bijgewerkt nadat de instelling zich ervan bewust is geworden dat er een wijziging heeft plaatsgevonden.

Begin gedrukte pagina 33138

Tabel B—Toekenningsjaar 2022-2023 Uiterste data waarop een instelling uitbetalingsinformatie moet indienen voor de programma's Pell Grant, Irak and Afghanistan Service Grant, Directe lening en TEACH Grant-programma's1

Welk programma?Wat wordt ingediend?Onder welke omstandigheden wordt het ingediend?Waar wordt het ingediend?Wat zijn de termijnen voor uitbetaling en voor het indienen van documenten en informatie?
Pell Grant, Direct Loan, TEACH Grant en Irak and Afghanistan Service Grant-programma'sEen oorsprongs- of uitbetalingsrecordDe instelling heeft een uitkering gedaan of is voornemens een uitkering te doenNaar het Common Origination and Disbursement (COD)-systeem met behulp van de Student Aid Internet Gateway (SAIG); of naar het COD-systeem via de COD-website op:https://cod.ed.govDe vroegste uitbetalingsdatum voor Pell Grant, Iraq and Afghanistan Service Grant Programs is 31 januari 2022. De vroegste uitbetalingsdatum voor het Direct Loan Program is 1 oktober 2021. De vroegste uitbetalingsdatum voor het TEACH Grant Program is 1 januari 2022. De vroegste uitbetalingsdatum indieningsdatum voor informatie over verwachte uitbetaling is 27 maart 2022. De vroegste indieningsdatum voor informatie over daadwerkelijke uitbetaling is 27 maart 2022, maar niet eerder dan: (a) 7 kalenderdagen voorafgaand aan de uitbetalingsdatum onder de vooruitbetalingsmethode of de verhoogde Cash Monitoring Betaalmethode 1 (HCM1); of (b) De uitbetalingsdatum onder de vergoeding of de Verhoogde Cash Monitoring Betaalmethode 2 (HCM2).
Pell Grant, Irak en Afghanistan Service Grant en TEACH Grant-programma'sEen oorsprongs- of uitbetalingsrecordDe instelling heeft een uitbetaling gedaan en zal op of vóór de uiterste inleverdatum gegevens indienenCOD gebruiken met SAIG; of naar COD via de COD-website op:https://cod.ed.govDe uiterste inleverdatum2is de vroegste van: (a) 15 kalenderdagen nadat de instelling een uitbetaling heeft gedaan of zich bewust is geworden van de noodzaak om een ​​aanpassing aan te brengen in eerder gerapporteerde uitbetalingsgegevens, met dien verstande dat registraties voor uitbetalingen tussen 31 januari 2022 en 27 maart 2022 moeten uiterlijk 11 april 2022 in te dienen; of (b) 29 september 2023.
Programma voor directe leningenEen oorsprongs- of uitbetalingsrecordDe instelling heeft een uitbetaling gedaan en zal op of vóór de uiterste inleverdatum gegevens indienenCOD gebruiken met SAIG; of naar COD via de COD-website op:https://cod.ed.govDe uiterste inleverdatum2is de vroegste van: (a) 15 kalenderdagen nadat de instelling een uitbetaling heeft gedaan of zich bewust is geworden van de noodzaak om eerder gerapporteerde uitbetalingsgegevens aan te passen, met uitzondering van registraties van uitbetalingen die zijn gedaan tussen 1 oktober 2021 en 26 april 2022, kan uiterlijk 11 mei 2022 worden ingediend; of (b) 31 juli 2024.
Pell Grant en Irak en Afghanistan Service Grant-programma'sEen neerwaartse (afname) aanpassing van een initiërings- of uitbetalingsrecordHet is na de uiterste inleverdatumCOD gebruiken met SAIG; of naar COD via de COD-website op:https://cod.ed.govUiterlijk op 29 september 2028.2Er is geen verzoek om verlenging van de uiterste inleverdatum vereist.
TEACH-beurs en directe leningEen neerwaartse (afname) aanpassing van een initiërings- of uitbetalingsrecordHet is na de uiterste inleverdatumCOD gebruiken met SAIG; of naar COD via de COD-website ophttps://cod.ed.govUiterlijk 15 kalenderdagen nadat de instelling zich bewust is geworden van de noodzaak tot aanpassing van eerder gerapporteerde gegevens. Er is geen verzoek om verlenging van de uiterste inleverdatum vereist.
Begin gedrukte pagina 33139
Pell Grant en Irak en Afghanistan Service Grant-programma'sEen opwaartse (toename) aanpassing van een oorsprongs- of uitbetalingsrecordHet is na de uiterste indieningsdatum en de instelling heeft goedkeuring gekregen voor haar verzoek om verlenging van de uiterste indieningsdatumVia de COD-website op:https://cod.ed.govDe vroegste van: (a) Wanneer de instelling volledig is afgestemd en klaar is om alle aanvullende gegevens voor het programma en het toekenningsjaar in te dienen; of (b) 29 september 2028.
TEACH Grant- en Direct Loan-programma'sEen opwaartse (verhogings)aanpassing of een nieuw ontstaans- of uitbetalingsrecordVerzoeken om verlenging van de vastgestelde indieningsdeadlines kunnen worden ingediend om redenen zoals, maar niet beperkt tot: (a) Een programmabeoordeling of eerste auditbevinding onder34 CFR 690,83; (b) Een late uitbetaling onder34 CFR 668.164(j); of (c) eerder geblokkeerde uitbetalingen doordat een andere instelling geen neerwaartse aanpassing heeft doorgevoerdWanneer de instelling volledig is afgestemd en klaar is om alle aanvullende gegevens voor het programma en het toekenningsjaar in te dienen.
Pell Grant en Irak en Afghanistan Service Grant-programma'sEen oorsprongs- of uitbetalingsrecordHet is na de uiterste inleverdatum en de instelling heeft goedkeuring gekregen voor haar verzoek om verlenging van de inleverdatum op basis van een natuurramp, andere ongebruikelijke omstandigheden of een administratieve fout van de afdelingVia de COD-website op:https://cod.ed.govDe vroegste van: (a) een door de secretaris na overleg met de instelling aangewezen datum; of (b) 1 februari 2024.
Pell Grant en Irak en Afghanistan Service Grant-programma'sEen oorsprongs- of uitbetalingsrecordHet is na de uiterste inleverdatum en de instelling heeft goedkeuring gekregen voor haar verzoek om verlenging van de inleverdatum op basis van herintreding van een student bij de instelling binnen 180 dagen na aanvankelijke terugtrekking3Via de COD-website op:https://cod.ed.govDe vroegste van: (a) 15 dagen nadat de student zich opnieuw heeft ingeschreven; of (b) 2 mei 2024.
1Een COD-verwerkingsjaar is een periode waarin het instellingen is toegestaan ​​om Directe Lening-records in te dienen bij het COD-systeem die betrekking hebben op een bepaald toekenningsjaar. Voor een directe lening omvat de periode leningen met een uitleenperiode die een willekeurige dag in het toekenningsjaar 2022-2023 beslaat.
2Verzendingen moeten worden voltooid en geaccepteerd vóór de aangegeven verwerkingstijd op de deadline voor indiening. De aangewezen verwerkingstijd wordt jaarlijks gepubliceerd via een elektronische aankondiging in het Knowledge Center via de Partner Connect-website van FSA op: (https://fsapartners.ed.gov/​knowledge-center.). Als transmissies op het aangegeven tijdstip worden gestart, maar pas na het aangegeven tijdstip worden voltooid, zullen die transmissies de deadline niet halen. Bovendien is het mogelijk dat elke verzending die is ingediend op of vlak voor de deadline die wordt afgewezen, niet opnieuw kan worden verwerkt omdat de deadline is verstreken tegen de tijd dat de gebruiker de informatie ontvangt die hem of haar op de hoogte stelt van de afwijzing.
3Geldt alleen voor studenten die zijn ingeschreven voor educatieve programma's met klokuren en niet-tijdelijke studiepunten.
Opmerking:Het COD-systeem moet herkomstgegevens voor een student van een instelling accepteren voordat het uitbetalingsinformatie van de instelling voor die student accepteert. Instellingen kunnen herkomst- en uitbetalingsgegevens voor een student in dezelfde verzending indienen. Als de herkomstgegevens echter worden afgewezen, worden de uitbetalingsgegevens afgewezen.

Einde aanvullende informatie

[FR Doc. 2022-11721Ingediend 31-05-22; 8:45 uur]

FACTURERINGSCODE 4000-01-P

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 22/11/2023

Views: 5769

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.