Het aanvraagproces: FAFSA naar ISIR (2023)

Hoofdstuk 1

De wetten die van toepassing zijn op de Federal Student Aid (FSA)-programma's vereisen dat een persoon hulp aanvraagt ​​met een formulier dat wordt verstrekt door het Amerikaanse ministerie van Onderwijs (ED) en dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor de verwerking ervan. Dit is de gratis aanvraag voor Federal Student Aid (FAFSA®) formulier.

Om in aanmerking te komen voor federale studentenhulp, moet een student een FAFSA-formulier invullen. Het verzamelt financiële en andere informatie die wordt gebruikt om de verwachte gezinsbijdrage (EFC) te berekenen en om te bepalen of een student in aanmerking komt door middel van computermatches met andere instanties.

Het FAFSA-formulier is het enige formulier dat studenten moeten invullen om titel IV-steun aan te vragen. Een school kan geen extra informatie van studenten verlangen, behalve voor verificatie of oplossing van tegenstrijdige informatie. Een school kan echter aanvullende informatie nodig hebben voor andere doeleinden, zoals het verpakken van particuliere of institutionele hulp. Als de school aanvullende informatie verzamelt die van invloed is op de subsidiabiliteit van titel IV, moet zij die informatie in aanmerking nemen bij het toekennen van steun voor titel IV.

Soorten toepassingen

De meeste FAFSA-formulieren worden elektronisch ingediend, maar er zijn andere opties.

FAFSA online

Studenten, ouders en voorbereiders kunnenonline een aanvraag invullenen stuur het direct naar het Centraal Verwerkingssysteem (CPS). Ook kunnen ze eerder ingediende gegevens corrigeren die niet uit de IRS zijn geïmporteerd. Hulp is online beschikbaar voor studenten of door te bellen naar het Federal Student Aid Information Center (FSAIC) op 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243). Om het gebruik van de webapplicatie te vergemakkelijken, produceert ED deFAFSA op het web-werkblad, die kan worden afgedrukt vanaf de StudentAid.gov-website.

myStudentAid mobiele app met myFAFSA

Een andere manier om te solliciteren is via de FAFSA-functie van de myStudentAid-app voor mobiele apparaten. Studenten, ouders en voorbereiders kunnen het gebruiken om een ​​nieuwe of hernieuwde FAFSA te beginnen, te voltooien en/of in te dienen. De myStudentAid-app is beschikbaar op deApp Winkel(iOS) of aanGoogle Play(Android). Hulp is beschikbaar in de app of door FSAIC te bellen.

(Video) How to Fill Out the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) Form

FAA-toegang tot CPS Online

De aanmeldingsgegevens van een student kunt u indienen viaFAA-toegang tot CPS Online. U kunt ook verbinding maken met de site viaEDExpress.

Voordat u de gegevens indient, drukt u de handtekeningpagina/FAFSA-samenvatting af zodat de student (en indien van toepassing ouder) deze kan ondertekenen, of laat u de student een papieren FAFSA-formulier invullen en ondertekenen. Zoals opgemerkt aan het eind vanHoofdstuk 2, moet u de ondertekende handtekeningpagina/samenvatting of het ondertekende FAFSA-formulier voor uw administratie bewaren, zelfs als de student geen hulp ontvangt of niet naar uw school gaat.

Papier (PDF) FAFSA-formulier

Meer dan 99% van de aanvragen wordt elektronisch ingediend, dus de enige papieren optie is het PDF FAFSA-formulier, dat studenten kunnen krijgen op studentaid.gov. Ze kunnen de pdf afdrukken en met de hand invullen, of ze kunnen hun gegevens in de pdf typen voordat ze deze afdrukken en opsturen. Indien nodig kunnen ze losse exemplaren aanvragen bij FSAIC door te bellen naar 1-800-433-3243.

Afgezien van deze beperkte papieren FAFSA-formulieropties, drukt of mailt FSA niet langer hulpgerelateerde publicaties, hoewel ze online beschikbaar zijn voor gebruikers om te downloaden en af ​​​​te drukken. Ga voor meer informatie over elektronische versies van publicaties, factsheets, online tools en andere bronnen naarFinancialAidToolkit.ed.gov/resourcesen/ofStudentAid.gov/bronnen.

Elektronisch aanvragen is beter dan het papieren FAFSA-formulier vanwege de volgende voordelen: snellere verwerking; de beschikbaarheid van online hulp; logica overslaan, waarmee sollicitanten vragen kunnen overslaan die niet op hen betrekking hebben; en minder fouten en afgewezen aanvragen omdat interne en invoergegevensbewerkingen ervoor zorgen dat verplichte velden worden ingevuld en conflicten worden opgelost voordat ze worden ingediend.

FAFSA aan de telefoon

Studenten die beperkte of geen internettoegang hebben en met dringende deadlines te maken hebben, kunnen ervoor kiezen om hun aanvraag in te vullen en in te dienen door te bellen naar 1-800-433-3243, een vertegenwoordiger te vertellen dat ze hun FAFSA-formulier telefonisch willen invullen en hun informatie te verstrekken. Dit duurt meestal ongeveer een half uur. Studenten ontvangen 7–10 dagen later een papieren rapport over studentenhulp (SAR) dat zij (en indien van toepassing hun ouders) moeten ondertekenen en terugsturen. Omdat dit niet de voorkeursmethode is om steun aan te vragen, moet deze spaarzaam worden gebruikt en alleen door de eerder geïdentificeerde studenten.

FSA-ID

Studenten gebruiken de FSA-ID om online in te loggen op de FAFSA en andere FSA-websites met een gebruikersnaam en wachtwoord die ze maken. Een FSA-ID is ook nodig voor studenten, ouders en voorbereiders om de FAFSA-functie van de myStudentAid mobiele app te gebruiken. Ouders en studenten kunnen het FAFSA-formulier elektronisch ondertekenen, maar moeten dit doen met hun eigen FSA-ID. In plaats van de gebruikersnaam kan een geverifieerd e-mailadres of mobiel nummer worden gebruikt. Gebruikers kunnenmaak online een FSA-ID aansnel en veilig.

FAFSA verlengen

Een student die een FSA-ID heeft ontvangen en die het jaar ervoor een ISIR had met een succesvolle match op sofinummer (SSN), naam en geboortedatum met de Social Security Administration (SSA), komt in aanmerking voor een FAFSA-vernieuwingsformulier. Wanneer de student inlogt op het elektronische FAFSA-formulier, wordt hem of zij gevraagd of hij of zij een deel van de aanvraag vooraf wil invullen met gegevens van het voorgaande jaar. Door deze optie te kiezen, kan de student elk vooraf ingevuld item bekijken, het bijwerken als het is gewijzigd en indien nodig nieuwe informatie verstrekken. Als de school van een hulpbeheerder niet op de verlengingsaanvraag staat, kan hij of zij het gegevensvrijgavenummer (DRN) van de student gebruiken om toegang te krijgen tot de aanvraag in FAA Access to CPS Online.

(Video) how to fill out the FAFSA and maximize aid (step-by-step guide)

In oktober-november 2021 ontvangen studenten met een geldig e-mailadres in de CPS die FAFSA-informatie hebben ingediend voor het toekenningsjaar 2021-2022 en dit nog niet hebben gedaan voor 2022-2023, een e-mail waarin ze worden aangemoedigd om de nieuwe aanvraag vroegtijdig in te dienen. Bovendien ontvangen in januari-februari 2022 in aanmerking komende studenten die nog steeds geen 2022-2023 FAFSA-informatie hebben ingediend, net als in voorgaande jaren een herinnering voor verlenging.

Omdat studenten uit Palau, de Marshalleilanden en Micronesië, gezamenlijk bekend als de vrij geassocieerde staten, niet in aanmerking komen voor een FSA-ID (bij gebrek aan een SSN), kunnen ze geen gegevens vooraf invullen in het online FAFSA-formulier. Maar een FAA kan FAA-toegang tot CPS Online gebruiken om verlengingsaanvragen voor deze studenten in te dienen als ze voldoen aan de vereisten om in aanmerking te komen voor verlengingsaanvragen.

FAFSA-filers jonger dan 13 jaar

Omdat de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) van 1998 elke entiteit, inclusief een overheidsinstantie, verbiedt om elektronisch zaken te doen of te communiceren met een persoon jonger dan 13 jaar, kunnen aanvragers van 12 jaar of jonger de FAFSA niet online voltooien. In plaats daarvan kunnen zij of een ouder of wettelijke voogd, beheerder van financiële hulp of decaan van de middelbare school, wanneer ze financiële steun aanvragen, de juiste PDF FAFSA voor het toekenningsjaar invullen en opsturen naar

Postadres van de Federal Student Aid Programs
Federale studentenhulpprogramma's
Tav: COPPA/CORR Process Building 1
1084 South Laurel Road
Londen, KY 40744

Dergelijke aanvragers mogen geen e-mailadres op de aanvraag vermelden of enige correctie die zou kunnen volgen. Nadat het FAFSA-formulier is ingediend, wordt het verwerkt en wordt een papieren SAR naar de student gestuurd en wordt een gewone ISIR naar scholen gestuurd. Zie de4 augustus 2016, aankondigingvoor meer informatie.

Verwerking van de FAFSA

De PDF FAFSA-formulieren gaan naar de FAFSA-processor voor gegevensinvoer en vervolgens naar de CPS. Aanvragen die online worden ondertekend en ingediend, gaan rechtstreeks naar het CPS. Als een webaanvrager aangeeft dat hij of zij later elektronisch zou ondertekenen of een papieren handtekeningpagina zou sturen, gaat zijn of haar FAFSA-informatie maximaal 14 dagen naar een bestand voor het bewaren van handtekeningen. Als er binnen die tijd geen handtekening is ontvangen, wordt de aanvraag naar de CPS gestuurd, maar afgewezen; het wordt pas opnieuw verwerkt als er een handtekening is ontvangen.

De CPS gebruikt toepassingsgegevens om de EFC te berekenen en te matchen met verschillende databases: NSLDS, het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie, de SSA en het Department of Veterans Affairs, evenals de database van het Department of Homeland Security met niet-burgers en de Selective Service System (SSS) registratiedatabase. (Merk op dat alsDCL GEN-21-04legt uit, 2022–2023 is het laatste jaar dat de Selective Service-vraag op het FAFSA-formulier moet verschijnen, en het niet registreren bij de Selective Service heeft geen invloed op de geschiktheid van een student voor Titel IV-steun.)

Ook controleert het CPS de aanvraag op eventuele inconsistenties en fouten. Als een afhankelijke student bijvoorbeeld de burgerlijke staat van de ouders als gehuwd rapporteerde, maar de grootte van het huishouden als "2" rapporteerde, zouden de bewerkingscontroles de inconsistentie opsporen. Zelfs als de gegevens inconsistent zijn, kan de CPS mogelijk een EFC berekenen op basis van aannames. Voor aanvragen die uw school indient via FAA Access, kunt u anticiperen op bepaalde aannames en informatie over de indiening van het FAFSA-formulier van de student corrigeren of negeren. Studenten die online aanvragen indienen, kunnen ook enkele van de CPS-bewerkingen corrigeren of overschrijven voordat ze de aanvraag indienen.

Uitvoerdocumenten: de SAR en ISIR

Nadat de verwerking is voltooid, produceert de CPS uitvoerdocumenten die de informatie tonen die de student oorspronkelijk heeft verstrekt, de EFC, de resultaten van de subsidiabiliteitsovereenkomsten en informatie over de hulpgeschiedenis en over eventuele inconsistenties die zijn geïdentificeerd door de CPS-bewerkingen. Als de CPS geen EFC kon berekenen, zal het uitvoerrecord er geen tonen.

De uitvoerdocumenten zijn deInstitutioneel studenteninformatierecord(ISIR), dat elektronisch beschikbaar wordt gesteld aan de scholen die de student heeft vermeld op het FAFSA-formulier (of later toegevoegd) en hun overheidsinstantie, en deRapport Studentenhulp(SAR), die naar de student wordt gestuurd of online voor hem of haar beschikbaar wordt gesteld.

U ontvangt alleen een ISIR voor de student als hij of zij uw school op hun FAFSA-formulier vermeldt. Als uw school niet in de lijst staat, kunt u via FAA Access een ISIR voor de student aanvragen door uw federale schoolcode toe te voegen als u zijn of haar DRN heeft, waarmee u toegang krijgt tot de aanvraaggegevens van de student. De DRN verschijnt in de rechterbovenhoek van de eerste pagina van de SAR en bovenaan sommige van de corrigeerbare pagina's.

U bent verplicht ISIR's te ontvangen en SAR's van studenten te accepteren, maar u kunt niet van hen eisen dat zij SAR's indienen om hulp te ontvangen. Als u geen ISIR voor een student heeft, moet uw federale schoolcode aan zijn of haar dossier worden toegevoegd, zodat er een ISIR naar u wordt verzonden. We raden aan om correcties elektronisch aan te brengen via de online FAFSA (de student) of FAA Access (de school); u kunt echter van studenten verlangen dat ze een SAR gebruiken om correcties aan te brengen. Als je geen ISIR hebt van een student die een SAR of SAR Erkenning heeft verstrekt, moet je de SAR of de erkenning gebruiken om de studiefinanciering toe te kennen en uit te betalen. Nogmaals, je moet er ook voor zorgen dat je schoolcode wordt toegevoegd aan het CPS-record van de leerling (zie het gedeelte "Correcties en updates indienen" in hoofdstuk 4).

De SAR arriveert op drie manieren. (1) Studenten die een geldig e-mailadres opgeven, ontvangen een e-mail met een link naar een online SAR. (2) Studenten die geen e-mailadres opgeven en die zich aanmelden met een PDF FAFSA-formulier, ontvangen een papieren SAR. Ook krijgen ze een papieren SAR als de handtekening van een leerling of ouder ontbreekt; dat SAR moet worden ondertekend en geretourneerd voor verwerking. (3) Studenten die geen e-mailadres opgeven en zich elektronisch aanmelden, ontvangen een papieren SAR-bevestiging, die minder en minder gedetailleerde opmerkingen bevat dan de SAR en niet kan worden gebruikt voor correcties zoals de SAR.

De SAR's en ISIR's bevatten commentaarcodes en tekst met uitleg over twijfelachtige resultaten van de hier beschreven overeenkomsten en bewerkingen. Voor een deel hiervan zal er ook een C-code zijn, die je moet oplossen voordat je de studiefinanciering betaalt. Als een student bijvoorbeeld in gebreke is gebleven met een federale studielening, zullen de SAR en ISIR dit op verschillende plaatsen noteren, inclusief opmerkingen aan de student en de pagina over de financiële hulpgeschiedenis van de NSLDS.

(Video) FAFSA Application Process Step-by-Step

Voor andere problemen zullen de SAR en ISIR laten zien dat de FAFSA is afgewezen en dat er geen EFC is berekend. De SAR zal de student vertellen hoe de afwijzing kan worden verwijderd door middel van handtekeningen, meer informatie of door fouten te corrigeren. Weigercodes worden gegeven in de FAA-informatiesectie en een volledige lijst ervan is binnenDe ISIR Gids 2022–2023.

Het aanvraagproces: FAFSA naar ISIR (1)

Een geldige SAR of ISIR is er een waarop alle informatie over de FAFSA van een student nauwkeurig en volledig is vanaf de datum waarop de aanvraag is ondertekend (34 CFR 668.2).

Deadlines

De aanvraagverwerkingscyclus duurt 21 maanden. Voor het toekenningsjaar 2022-2023 worden aanvragen geaccepteerd vanaf 1 oktober 2021 en tot en met 30 juni 2023.

De CPS moet uiterlijk op 30 juni 2023 de elektronische FAFSA-informatie van een student ontvangen. Een papieren FAFSA-formulier moet leesbaar zijn en moet op tijd worden gemaild naar het adres van de Federal Student Aid Programs dat op het FAFSA-formulier staat vermeld, zodat de verwerker het uiterlijk in juni kan ontvangen 30, 2023. Er zijn geen uitzonderingen op deze deadlines. Een elektronische aanvraag kan niet vóór 1 oktober 2021 worden ontvangen en als deze na 30 juni 2023 wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen. Een papieren aanvraag die vóór 1 oktober 2021, of na 30 juni 2023 is ontvangen, wordt onverwerkt geretourneerd met een toelichtingsbrief. Als het voor 1 oktober 2021 is ondertekend en na 1 oktober 2021 is ontvangen, wordt het geaccepteerd, maar de student ontvangt een afgewezen SAR waarin hem of haar wordt gevraagd om de SAR te dateren en opnieuw te ondertekenen en terug te sturen voor verwerking.

Voor andere deadlines met betrekking tot correcties, wijzigingen, uitbetalingen en verificatie, zie de officiële deadlinemelding voor het toekenningsjaar 2022-2023. Het bevat alle verwerkingsdeadlinedata en is beschikbaar op de website van het Kenniscentrum onder 'Federale registers'. Voor deze deadlines wordt de datum waarop de CPS de ISIR-transactie heeft verwerkt, beschouwd als de datum waarop de instelling de ISIR heeft ontvangen. Op de SAR-, SAR-bevestigings- en ISIR-afdruk staat de verwerkte datum boven de EFC op de eerste pagina.

Studenten die het FAFSA-formulier pas later in het toekenningsjaar indienen, kunnen het hele jaar steun krijgen, inclusief voltooide betalingsperioden, zolang ze op dat moment niet niet in aanmerking kwamen. Zie het gedeelte over uitbetalingen met terugwerkende kracht voor voltooide perioden inDeel 3.

Websites voor studenten

https://studentaid.gov/—Hoger onderwijsportaal voor studenten dat nu functies bevat die voorheen op andere websites waren ondergebracht, zoals de FAFSA-aanvraag voor leninginformatie, counseling, betaling en andere functies die voorheen op de NSLDS-studentenwebsite stonden

https://studentaid.gov/fafsa—Dien een aanvraag in of breng correcties aan; een online SAR krijgen; status van een aanvraag controleren

https://fafsa.ed.gov/spa/fafsa4c/#/landing—gebruik FAFSA4caster (klik op Understand Aid > Schat uw financiële steun), om toekomstige studenten te helpen inschatten wat hun EFC zou kunnen zijn en voor wat voor soort federale studentensteun ze in aanmerking zouden kunnen komen wanneer ze steun aanvragen

https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch—Maak een FSA-ID en -account aan, waarmee studenten toegang hebben tot hun FAFSA-formulier en andere informatie op de portal.

Middelen voor scholen

Demo van CPS-webapplicaties—U kunt de FAFSA on the Web-demonstratiesite gebruiken om financiële hulpverleners te trainen of om studenten te laten zien hoe ze de online applicatie moeten gebruiken. Ga naar de onderkant vanhttps://fafsademo.test.ed.goven kies de link naar de FOTW-demo (er is ook een FAA Access-demo).

2022–2023 Samenvatting van wijzigingen voor het aanvraagverwerkingssysteem-Ga naarhttps://fsapartners.ed.gov/knowledge-centeren selecteer Resourcetype (onder Bibliotheek) > Handboeken, handleidingen of handleidingen > 2022-2023 > Samenvatting van wijzigingen voor de Application Processing System Guide.

CPS technische ondersteuning en vragen over EDconnect, EDExpress en Renewal FAFSA's—Bel of e-mail de klantenservice van CPS: 1-800-330-5947,CPSSAIG@ed.gov

Technische systeempublicaties—Ga naar deSoftware en andere tools paginaop de website van het Kenniscentrum.

FSA-callcenters—Ga naar deHelpcentrumpagina op de FSA Partner Connect-websites voor de contactgegevens met betrekking tot de belangrijkste schoolservicecentra en FSA Systems.

Vorig

Volgende

Laatst gewijzigd: 14-07-2022 • Gepubliceerd: 28-03-2021

FAQs

What are the 3 most common FAFSA mistakes? ›

You'll have a better chance at receiving money for college if you avoid several common mistakes when filling out your Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) form. Such mistakes include not completing the form on time, not filling it out correctly, or forgetting to sign and submit.

What does it mean when your FAFSA is processed successfully? ›

Once your FAFSA form is processed, your Institutional Student Information Record (ISIR) is sent to the colleges you listed on your FAFSA form. Those colleges are responsible for creating your award package and disbursing your financial aid.

What does Isir mean in financial aid? ›

The Institutional Student Information Record (ISIR) is an electronic federal output document produced by the Central Processing System (CPS) from Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) data. The ISIR is sent to schools designated by the student on the FAFSA.

How do you know if your FAFSA has been processed? ›

To check the status of your Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) form, select “Log In” on the online FAFSA home page to log in. You can find your application status on the “My FAFSA” page, which displays after you log in and if you have already started or completed a FAFSA form.

Why is filling out FAFSA so hard? ›

But filling out the FAFSA can be a confusing, complex process for families. The paper version of the FAFSA has more than 100 questions – that's nearly three times as long as the standard federal income tax form. The online FAFSA, however, uses skip-logic technology to present applicants with relevant questions.

What is the hardest part of FAFSA? ›

For many, the most difficult part about filling out the FAFSA is entering in the financial information. But now, thanks to a partnership with the IRS, students and parents who are eligible can automatically transfer the necessary tax info into the FAFSA using the IRS Data Retrieval Tool.

How long does FAFSA take after processing? ›

If you submitted your Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) form online, then the U.S. Department of Education (ED) will process your application within 3–5 days. If you submitted a paper FAFSA form, ED will process your application within 7–10 days.

How long does FAFSA take after being processed? ›

If you file your FAFSA online with an FSA ID, you should receive a link to your Student Aid Report (SAR) in 3–5 days. Your SAR is a simple document that outlines all the answers you included on your FAFSA. If you fill out a paper FAFSA form, your application will usually take 7–10 days to process.

How fast do you get approved for FAFSA? ›

We recommend double-checking the status of your FAFSA to make sure it went through without issue. Keep in mind that if you mailed your application, it can take approximately 7 to 10 days for it to process. If you completed your application online, it should process in a few days.

Why would an ISIR be rejected? ›

Rejected ISIR: Your financial aid application was rejected by the Department of Education due to an error on your FAFSA. The most common errors include, misspelled names, wrong social security numbers, wrong DOB's, or skipped value fields on the FAFSA.

What is a FAFSA warning? ›

Financial Aid Warning is a status assigned if you were previously meeting SAP policy standards, however at the last SAP review, you failed to make satisfactory academic progress.

What is an Isir C flag? ›

A C Flag on a SAR/ISIR is an indication that something on this student's record must be resolved or verified before aid can be awarded.

Will I get an email when my FAFSA is processed? ›

If you provided a valid email address on your FAFSA form, you'll receive an email notification that includes a link to your electronic Student Aid Report (SAR) at fafsa.gov.

How do I know how much FAFSA is giving me? ›

You can also check online at fafsa.gov or contact the Federal Student Aid Information Center, five to seven days after filling the FAFSA, to see if an award has been made to you, then go to your college's financial aid office where you'll know exactly how much you'll get.

What are three 3 ways you can lose your financial aid? ›

Reasons why you lose financial aid
 • Your income or your parents' income increased. ...
 • You didn't maintain satisfactory academic progress. ...
 • You're not enrolled half time. ...
 • You've advanced in your program. ...
 • You're incarcerated. ...
 • You don't meet other basic eligibility requirements. ...
 • Scholarships and grants. ...
 • Student loans.
Apr 13, 2023

What not to include on FAFSA? ›

For purposes of the FAFSA, assets do not include:
 • Your family's primary residence.
 • Life insurance.
 • ABLE (Achieving a Better Life Experience) accounts.
 • Annuities.
 • Retirement plans (e.g., 401(k) plans, pension funds, noneducation IRAs, Keogh plans, and other similar plans)

What should I not report on FAFSA? ›

Cars, computers, furniture, books, boats, appliances, clothing, and other personal property are not reported as assets on the FAFSA. Home maintenance expenses are also not reported as assets on the FAFSA, since the net worth of the family's principal place of residence is not reported as an asset.

What are 3 factors that may affect your eligibility for financial aid? ›

Our general eligibility requirements include that you have financial need, are a U.S. citizen or eligible noncitizen, and are enrolled in an eligible degree or certificate program at your college or career school. There are more eligibility requirements you must meet to qualify for federal student aid.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 17/10/2023

Views: 5645

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.